Radiator podporuje plug-iny (konečne ;-)

Download:

Radiator SDK - vývojový nástroj (28/04/2001 - 182 kB) - testovač plug-inov, ukážkový plug-in so zdrojovým kódom (Delphi 4.0), komentované použitie priameho prístupu k portom

Radiator command line utility (01/10/2001 - 18 kB) - ukážková aplikácia so zdrojovým kódom (Delphi 4.0)

Radiator remote control (30/09/2001 - 123 kB) - ukážková aplikácia so zdrojovým kódom (Delphi 4.0)

Radiator global hot key control vytvoril Alexey Hakimzyanov (4 kB)

bt8x8 plugin + driver grappler (ver 1.2 - samo-inštalačný plug-in + ovládač 179 kB) - plug-in vytvoril Mike Crash
Podporované karty: AVerMedia TVPhone98, AVerMedia TVPhone98 w/VCR, AIMS Extreme, Askey TView99, Hauppauge WinTV, LifeView FlyVideo98, PixelView PV878P+

bt8x8wdmfm plug-in (ver 1.1 - 31/05/2001 - 14 kB) - plug-in vytvoril Ivan Uskov (najnovšie univerzálne bt8x8 WDM-ovládače s podporou FM-Mode dostupné na http://ivus.tele-kom.ru/ alebo tu)
Podporované karty: AverMedia Phone 95, AverMedia Phone 98, AverMedia Phone 98 w/VCR, FlyVideo 98, Tekram M 205 PRO, Modular Technology MM100PCTV, Hauppauge WinTV Primio

Fly2000FM plugin (verzia 2.0, 13/08/2004 - 23 kB) - plug-in vytvoril Andrey Zolotarev, Rusko, Abakan. Pre karty založené na Philips SAA7130/7133/7134/7135 TV tuneroch s podporou FM. Tento plug-in pracuje s hocijakými SAA713x WDM ovládačmi. 
Podporované karty:  
Zoznam podporovaných kariet s TV/FM tunerom:
LifeView FlyTV Prime 30/34 a jej klony (LifeView FlyVideo 2000/3000, Eline TV Master 2000/3000, Genius Video Wonder PRO III, RoverMedia, TV Link RM-P30/34R, Chronos Video Shuttle II, Manli HomeTV (LR138), Elta 8681 LV a ďalšie), Manli Much TV a jej klony (Manli Home-TV (IT-005), Items IT-005 a ďalšie), Tevion MD 9717, Medion MD 5044, Medion TV 7134 MK3, Medion MD 2819, TerraTec Cinergy 600, Typhoon TV-Radio, SKNet Monster TV, KNC One TV-Station RDS, ASUS TV-FM 7134, ECS EZ-TV (TVP3XP), Compro VideoMate TV, Compro VideoMate TV Gold, AVerMedia TV Studio 305, AVerMedia TV Studio 307

GemTek PCI direct access plug-in (ver. 1.1.2, 26/02/2002 - 5 kB) - plug-in vytvoril Alex Brukhoff
Podporované karty: GemTek PCI

Plug-in pre IRAssistant vytvorený Elsom Andrasom so zdrojovým kódom (118 kB)

RadioTrack II plug-in (07/09/2001 - 5 kB) - plug-in s možnosťou prepínať mono / stereo vytvoril Josef Kucera (www stránka)
Podporované karty: AimsLab RadioTrack II

GemTek PCI plug-in (ver. 1.04, 04/06/2001 - 82 kB) - plug-in vytvoril Vasily Zaitsev
Podporované karty: GemTek PCI

SoundForte SF64-PCE plug-in (ver 1.00, 25/07/2001 - 23 kB) - plug-in vytvoril Peter Klyushkin (www stránka)
Podporované karty:
SoundForte RadioWave 64-E SF64-PCE

SoundForte SF64-PCR plug-in (ver 1.03, 02/07/2001 - 58 kB) - plug-in vytvoril Alexey Hakimzyanov 
Podporované karty: SoundForte SF64-PCR

SoundForte SF16-FMR plug-in (04/06/2001 - 17 kB) - plug-in vytvoril Ladislav Palider (Kefa)
Podporované karty: SoundForte SF16-FMR

SoundForte SF16-FMR2 plug-in (ver 1.01, 02/07/2001 - 61 kB) - plug-in vytvoril Alexey Hakimzyanov 
Podporované karty: SoundForte SF16-FMR2

ProVideo 951 plug-in (ver. 1.02, 30/09/2001 - 58 kB) - plug-in vytvoril Alexey Hakimzyanov 
Podporované karty: ProVideo 951 TV/FM Tuner

 


Priečinok s plug-inmi:

Plug-iny by mali byť uložené v podpriečinku Plugins programu Radiator (napríklad c:\Program Files\Radiator\Plugins).
Ak plug-in potrebuje na prácu nejaké pomocné súbory, tiež by mali byť uložené v tomto priečinku. Ak plug-in potrebuje uložiť svoju konfiguráciu, PREDNOSTNE použite súbor plugins.ini v podpriečinku Plugins .

Položky by mali byť do súboru plugins.ini uložené v nasledujúcej forme:
[názov modulu] ;napríklad [sf16fmi] pre plug-in sf16fmi.dll
položka= hodnota ;napríklad Port=$384

Ako vyvinúť vlastný driver (plug-in) pre Radiator:

Originálny nápad prišiel od dobre známeho MikeCrasha. Vytvoril vlastnú aplikáciu (AFM radio), ktorá bola navrhnutá pre karty založené na BT878, ale jeho aplikácia dokáže akceptovať plug-iny aj pre iné karty.

Po nejakom čase sme vytvorili prvý návrh rozhrania nového plug-inu, ktorý obsahoval viac funkcií a možností.

Rozhranie plug-inov pre Radiator je pevne založené na nami danom štandarde.

Rozhranie:

Tu je zoznam funkcií a procedúr, ktoré exportuje plug-in pre Radiator.
Veta Radiator ju zatiaľ nepoužíva. znamená, že hoci Radiator zatiaľ nevyužíva výhody týchto funkcií, ale tieto sú plánované do ďalších verzií.

Požadované vo všetkých plug-inoch Popis
function GetModuleName: PChar; stdcall; Exportuje názov modulu. Nesmie byť prázdne, aby Radiator prijal plug-in.
function GetModuleInfo: Cardinal; stdcall; Podáva informácie o možnostiach plug-inu. Výsledok sú ORed "module supports" konštanty:
napr. FM_TUNE or FM_MUTEUNMUTE
co je to isté ako FM_TUNE + FM_MUTEUNMUTE
Výsledok by mal byť 1 + 4 = 5.
function HWInit: Boolean; stdcall; Inicializuje hardware.
function HWDeInit: Boolean; stdcall; Deincializuje hardware.

 

Voliteľné Popis
function GetModuleComment: PChar; stdcall; Popis, copyright, atd.
procedure TuneFreq (Freq: LongInt); stdcall; Zodpovedá FM_TUNE. Frekvencia je daná v kHz (88.2 MHz -> 88200 kHz).
procedure TuneFreqMuted (Freq: LongInt); stdcall; Zodpovedá FM_TUNEMUTED. Frekvencia je daná v kHz (88.2 MHz -> 88200 kHz).
procedure SetMute (Mute: Boolean); stdcall; Zodpovedá FM_MUTEUNMUTE.
function ScanStation (DirectionUp:Boolean; FreqToSearchFrom: LongInt): LongInt; stdcall;
Radiator ju používa od verzie 1.6.1.0.
Zodpovedá FM_SCANSTATION. Parametre sú:
smer (nahor k hornej hranici - True alebo nadol k dolnej hranici - False) a súčasná frekvencia, od ktorej sa bude hľadať. Vracia novú frekvenciu.
function GetVolume: Word; stdcall;
Radiator ju zatiaľ nepoužíva.
Zodpovedá GETVOLUME.
procedure SetVolume (Left,Right: Word); stdcall;
Radiator ju zatiaľ nepoužíva.
Zodpovedá FM_SETVOLUMEBYVALUE.
procedure VolumeUpDown(Step: Integer); stdcall; Zodpovedá FM_SETVOLUMEUPDOWN.
procedure SetBass(Bass: Word); stdcall;
Radiator ju zatiaľ nepoužíva.
Zodpovedás FM_BASSTREBLE.
function GetBass: Word; stdcall;
Radiator ju zatiaľ nepoužíva.
Zodpovedá FM_BASSTREBLE.
procedure SetTreble(Treble: Word); stdcall;
Radiator ju zatiaľ nepoužíva.
Zodpovedá FM_BASSTREBLE.
function GetTreble: Word; stdcall;
Radiator ju zatiaľ nepoužíva.
Zodpovedá FM_BASSTREBLE.
function IsStereo: Boolean; stdcall;
Radiator ju zatiaľ nepoužíva.
Zodpovedá FM_ISSTEREO.
procedure SetStereo (Stereo: Boolean); stdcall; Zodpovedá FM_SETSTEREO.
function GetSignal: Word; stdcall; Zodpovedá FM_GETSIGNAL.
procedure ConfigurationDialog; stdcall; Zodpovedá FM_CONFIGURATIONDIALOG.

 

Funkcie na použitie priameho prístupu k portoms:

Priamy prístup k portu (direct port access) zariaďuje dlportio.dll inštalovaný spolu s Radiatorom. NEPOUŽÍVAJTE SVOJE VLASTNÉ OVLÁDAČE ANI DIRECT ASM PORT DIRECTIVES - MALO BY TO BYŤ NEPOTREBNÉ A ZBYTOČNÉ. Prístup k portu cez assemblerové inštrukcie nepracuje systémoch založených na NT.

Predvolená cesta, kde sú plug-iny inštalované je RADIATOR_PATH+PLUGINS_PATH (napríklad c:\Program Files\Radiator\Plugins)
Dlportio.dll je vždy v priečinku RADIATOR_PATH, kde môže byť sprístupnený.

function GetPortByte(Address : Word) : Byte;
procedure SetPortByte(Address : Word; Data : Byte);
function GetPortWord(Address : Word) : Word;
procedure SetPortWord(Address : Word; Data : Word);
function GetPortDWord(Address : Word) : Longword;
procedure SetPortDWord(Address : Word; Data : Longword);
function OpenDriver: Boolean;
procedure CloseDriver;

Konštanty určujúce, čo modul podporuje:

Konštanta Desiatková hodnota Popis
FM_TUNE= 1 shl 0; 1 Podporuje nastavenie frekvencie.
FM_TUNEMUTED= 1 shl 1; 2 Podporuje nastavenie frekvencie "potichu". Výstup je stlmený, ale frekvencia je nastavená. Potom stačí zosilniť, a môžete počúvať.
FM_MUTEUNMUTE= 1 shl 2; 4 Podporuje stlmenie / zosilnenie.
FM_GETVOLUME= 1 shl 3; 8 Podporuje funkciu GetVolume.
FM_SETVOLUMEBYVALUE= 1 shl 4; 16 Podporuje nastavenie hlasitosti "digitálne" nastavením hodnoty.
FM_SETVOLUMEUPDOWN= 1 shl 5; 32 Podporuje nastavenie hlasitosti nahor a nadol oddelenými krokmi (takto teraz pracuje Radiator).
FM_BASSTREBLE= 1 shl 6; 64 Podporuje bass & treble.
FM_ISSTEREO= 1 shl 7; 128 Podporuje identifikáciu sterea.
FM_SETSTEREO= 1 shl 8; 256 Tiež volané vynútené stereo alebo mono.
FM_GETSIGNAL= 1 shl 9; 512 Stanica je / nie je naladená na signál.
FM_AMRANGE= 1 shl 10; 1024 Podporuje AM rozsah (zatiaľ v Radiatore nefunguje).
FM_RDS= 1 shl 11; 2048 Podporuje RDS - zatiaľ v Radiatore nefunguje ;-).
FM_SCANSTATION= 1 shl 12; 4096 Podporuje vyhľadávanie - parametre sú:
smer (nahor k hornej hranici - True alebo nadol k dolnej hranici - False) a súčasná frekvencia, od ktorej sa bude hľadať. Vracia novú frekvenciu.
FM_CONFIGURATIONDIALOG= 1 shl 16; 65536 Podporuje konfiguračné dialógové okno.

Ukážkový plug-in sf16fmi je obsiahnutý vo vývojovom balíku spolu s jeho zdrojovým kódom v Delphi (Object Pascal), takže si odtiaľ môžete brať inšpiráciu.

Ako urobiť plug-in dostupný pre ostatných používateľov Radiatora:

Pošlite ho na miroslav@flesko.cz a ja ho pridám na download :-)Počet návštevníkov od 14. 2. 1999
Štatistika za prvých 7 rokov

Made in Czech Republic. © 1999 - 2006 Miroslav Fleško
Akékoľvek podnety a komentáre: miroslav@flesko.cz
Hlavné stránky na flesko.cz / Mirror na FortuneCity
Naposledy upravené: 24/08/04 09:09

... naspäť na hlavnú stránku ...